Wiosenne Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku

Konkurs gitarowy dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku i Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim zapraszają uczniów klas gitary szkół muzycznych pierwszego stopnia do uczestnictwa w konkursie pod hasłem Wiosenne Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły.

Przesłuchania konkursowe odbywają się w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku natomiast koncert finałowy połączony z rozdaniem nagród odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA STRONIE: https://fundacja.art/category/spotkania-mlodych-gitarzystow-w-pruchniku/

KOMISJA KONKURSOWA

ORGANIZATORZY

Komisja konkursowa składa się z powołanych przez organizatora nauczycieli szkół muzycznych oraz z nauczycieli reprezentujących szkoły muzyczne, których uczniowie wezmą udział w konkursie. W przypadku udziału uczniów od kilku nauczycieli z jednej szkoły, decyzję o delegowaniu nauczyciela do komisji konkursowej podejmuje dyrektor szkoły zgłaszającej swoich uczniów do konkursu.

Funkcję przewodniczącego Jury pełni wykładowca wyższej uczelni artystycznej lub wydziału muzycznego uczelni pedagogicznej.

NAJBLIŻSZA EDYCJA

KONTAKT

Plakat IV Wiosennych Spotkań Młodych Gitarzystów w Pruchniku


Adres email: szkola@muzyczna.com.pl

Telefony:

  • Joanna Nowak (koordynator konkursu) - tel. 883 987 826
  • Grzegorz Wójcikiewicz (dyrektor szkoły) - tel. 604 888 796

Mapa: